در این مسابقه که از ساعت 15:30 دقیقه عصر امروز (چهارشنبه) آغاز شد، دیدار کمیل قاسمی و پرویز هادی در سه تایم با نتیجه مساوی صفر بر صفر به پایان رسید، اما کمیل قاسمی در تایمهای چهارم و پنجم با نتایج مشابه یک بر صفر از سد پرویز هادی گذشت تا برنده این مسابقه باشد. این دیدار بر مبنای امتیاز فنی و بدون کلینچ برگزار شد.

اسامی کشتی گیران آزاد و فرنگی کار اعزامی به رقابتهای المپیک 2012 لندن پیرو اعلام قبلی حداکثر 60 روز مانده به آغاز این رقابتها اعلام می شود.