مرجع خبری پرسپولیس : شروع فصل نقل و انتقالات به اندازه كافي براي فوتبال ايران خبرهاي شنيدني در پي دارد اما انگار اين حجم از خبرها كفايت نميكند و فدراسيون فوتبال با قوانيني كه صادر ميكند، زمينهساز خبرهاي تازهاي براي باشگاههاي حاضر در ليگ برتر شده است.چند روز قبل هيات رييسه فدراسيون و سازمان ليگ به اين نتيجه رسيدند كه ورود دروازهبان خارجي به ليگ برتر را آزاد اعلام كنند اما اين تنها قانوني نيست كه سازمان ليگ در فصل جديد دنبال اجرايش است.هيات رييسه سازمان ليگ براي فصل نقل و انتقالات قوانين تازهاي دارد كه بدون ترديد اين قوانين با واكنشهايي از سوي مديران باشگاهها مواجه ميشود، به ويژه آن دسته از مديراني كه با بعضي از گزينههايشان به توافقهاي اوليه رسيدهاند يا اينكه قرارداد داخلي امضا كردهاند.

قرارداد 3 ساله با زير 28 سالهها

مدت تعهدي كه يك بازيكن به باشگاهش دارد، يكي از مواردي است كه سازمان ليگ روي آن دست گذاشته است. بر اساس قانون سازمان ليگ كه ظرف چند روز آينده به باشگاهها ابلاغ ميشود، قرارداد بازيكنان زير 28 سال بايد حداقل براي مدت 3 سال و حداكثر 5 سال تنظيم شود. دروازهبان خارجي هم حتما بايد سابقه ملي داشته باشد، ضمن اينكه باشگاهها بايد براي عقد قرارداد يكساله با دروازهبانها، از سازمان ليگ نيز استعلام بگيرند و براي مبلغ قراردادها هم بايد محدوديتها رعايت شود.


تازهواردها، 8 ليگ برتري ميگيرند

بر اساس قوانين جديد، سهميه تيمهاي ليگ برتري براي جذب بازيكن ليگ برتري يك نفر افزايش داشته كه با اين قانون، باشگاهها ميتوانند تا هفت بازيكن را جذب كنند.
تيمهاي ليگ يكي كه به تازگي صعود كردهاند نيز ميتوانند تا هشت بازيكن ليگ برتري را بگيرند. بازيكنان خارجي اروپا و آمريكاي جنوبي بايد در دو سال اخير در تيمهاي خوب و ليگ حرفهاي يا دسته اول كشورها بازي كرده باشند، ضمن اينكه همانطور كه قبلا اعلام شده، بازيكنان آسيايي و آفريقايي حتما بايد مليپوش باشند. اين قوانين در شرايطي ظرف چند روز آينده ابلاغ ميشود كه هنوز زمان فصل نقل و انتقالات بهطور رسمي اعلام نشده و قرار است در هفته جاري اين اتفاق بيفتد.سقف جدید قرارداددر عقد قراردادهاي امسال باشگاهها، بازيكنان و مربيان باز هم بايد سقف قرارداد را رعايت كنند، ضمن اينكه در ارتباط با منشور اخلاقي هم تعهد بدهند. سقف قرارداد هم 10 تا 15 درصد افزایش پیدا خواهد کرد و به این ترتیب سقف 420 میلیونی تا مرز 500 میلیون ، یعنی 480 میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد.