صبح فردا اولين جلسه کميته انتقالي باشگاه مس پس از برکناري فتح الله نژاد زماني از سمت مدير عاملي باشگاه در کرمان برگزار خواهد شد تا راجع به مسائل عمده تيم تصميم گيري شود.
در حالی که قرار بود عبدالرضا داوری رئیس هیات مدیره باشگاه نیز در این جلسه حاضر باشد، واحدی مشاور او در این نشست حاضر خواهد شد. دیگر اعضای این کمیته را نصرالله گنجعلی خانی، مراد حاج جعفری، حمید حاج حسن زاده و حاج اسماعیلی که سمت مدیر عاملی موقت باشگاه را نیز دارد تشکیل می دهند. ظاهرا هر یک از این نفرات به صورت جداگانه با گزینه های مد نظر خود برای سرمربی گری مس صحبت کرده اند و در جلسه فردا راجع به انتخاب نهایی او جمع بندی خواهند کرد.

انتخاب فلیمینگ به عنوان مربی نیز در دستور کار این جلسه خواهد بود. مربی که حمید حاج اسماعیل زاده اصرار زیادی برای هدایت تیم مس توسط او دارد . در بین گزینه های مد نظر مس نام بلازویچ عنوان شده است اما ظاهرا گزینه های بزرگ خارجی دیگری نیز در آستین برخی از اعضای این کمیته بوده که شرایط آن ها در جلسه فردا بررسی خواهد شد.

این در حالی است که صمد مرفاوی هنوز خود را سرمربی تیم مس می داند و نژادزمانی نیز تاکنون واکنشی نسبت به برکناری اش نشان نداده است و همچنان موبایل خود را خاموش نگه داشته است!