رئیس یوفا ، میشل پلاتینی ، در گفت و گو با دو روزنامه فرانسوی گفت : ستاره آرژانتینی تیم بارسلونا ، برنده جایزه بازیکن سال اروپا ، بیشتر از دیگر بازیکنان بزرگ تاریخ توسط داوران محافظت میشود. وی افزود : هر نسل بازیکنان بزرگی داشته اند که فکر می کردند بهترین بازیکن تمام ادوار جهان را دارند . از قدیم تر و دهه 50 پله ، در دهه 70 کرایف ، در دهه 80 مارادونا ، در 2000 زیدان بزگترین بوده اند و امروز مسی این قابل مقایسه نیست اما من دوست دارم بگویم که مسی سودمند تر از تمام کسانی است که نام بردم . او خیلی بیشتر از از آنها توسط داوران محافظت می شود و این راه خوبی است . شما میتوانید فوتبال بازی کنید و استعدادشان را بیان کنید قبل از اینکه بازیکنان با استعداد فکر کنند با اولین ضربه می شکنند. شایان ذکر است میشل پلاتینی جایزه بهترین بازیکن سال اروپا را به مسی اهدا کرد.