به گزارش خبرگزاري فارس و به نقل از سايت فدراسيون فوتبال، مهدي محمدنبي در مورد نشست امروز هيئت رئيسه سازمان ليگ آزادگان و موضوعات مطرح شده در خصوص انتخابات کنفدراسيون فوتبال آسيا و جايگاه ليگهاي خليج فارس، آزادگان، ليگ برتر فوتسال ، فوتبال ساحلي چه در رده آقايان و بانوان گفت: با توجه به ماده 42 اساسنامه فدراسيون بايد در اين خصوص تصميم گيري کنيم و خوشبختانه جلساتي که در هيئت رئيسه فدراسيون، ليگ برتر و ليگ آزادگان داشتيم به جمع بندي خوبي رسيديم که اميدواريم در ماه جاري جمع بندي را در هيئت رئيسه فدراسيون مصوب کنيم و از طرف ديگر ساختار فوتبال حرفهاي ما در بخش فوتبال بايد به گونهاي طراحي شود که در فصل 93-92 از 18 تيم به 16 تيم کاهش پيدا کند که هم در برگزاري مسابقات ليگ برتر و هم در برگزاري مسابقات حذفي و هم جام باشگاههاي آسيا و مسابقات و اردوهاي تيمهاي ملي با هماهنگي هر چه بيشتر برنامه ريزي خوبي داشته باشيم. مضافا به اينکه در ريزش تيمها از ليگ برتر و صعود آنها از ليگ دسته اول به گونهاي عمل کنيم که ما بتوانيم تثبيت در ليگهاي مختلف را با محاسبات رياضي مناسب تدوين و اجرا کنيم.

وي در ادامه در خصوص جلسات اخير در کنگره فيفا راجع به انتخابات رئيس کنفدراسيون آسيا گفت: با توجه به اينکه پرونده بن همام در دادگاه CAS در سوئيس مطرح و مفتوح است ، قاعدتا تا تعيين تکليف اين پرونده، کنفدراسيون فوتبال آسيا انتخابات رياست اي اف سي را برگزار نخواهد کرد و جي لانگ به عنوان رئيس به مسئوليت خود ادامه ميدهد و شرايط انتخابات هنوز از سوي فيفا و اي اف سي اعلام نشده و کانديداهايي که در رسانهها مطرح هستند گمانه زني رسانههاي مختلف است و فعلا انتخاباتي در AFC در کار نيست و فدراسيون فوتبال ايران به هيچ عنوان از هيچ فرد خاصي نه حمايت کرده و نه حمايت خواهد کرد و چه بسا فدراسيون فوتبال کشورمان در اين پست کانديدا معرفي کند ، تا زمان انتخابات فرا برسد و براساس مصالح ملي کشورمان اقدام خواهيم کرد.