به گزارش پايگاه اي اف سي از دبي، کريت سادا وونگ کايو گفت:« ما هيچ ترسي از ايران نداريم چون تيم ما روحيه بالايي دارد و با بازيکنان ايران خواهيم جنگيد.»

ويکتور هرمانتس سرمربي هلندي تايلند نيز گفت:« تيم ايران را خيلي خوب مي شناسم و تفاوت دو تيم بازي سرعتي و حرفه اي بازي کردن آنهاست که ما هنوز در اين دو مورد ضعف داريم. اما سعي مي کنيم که برنده بازي شويم.»