به نقل از رکورد، کريستيانو رونالدو گفت: با توجه به ارزيابيهايي که از جام ملتها داشتم، گمان کنم اين دوره از رقابتها، از جنبه شگفتي سازي مثل گذشته پرشمار نخواهد بود. زيرا اسپانيا به قدر کافي قوي است و ميتواند حتي به فاصله 4 سال يکبار ديگر قهرمان شود. از اين گذشته چند تيم قدرتمند ديگر به عنوان مدعي مانند آلمان يا هلند حاضر هستند که مجال خودنمايي به تيمهايي که بخواهند شگفتي رقم بزنند، نخواهند داد.


مهاجم تيم رئال مادريد اسپانيا در مورد گروه دوم که تيمش با آلمان، هلند و دانمارک همگروه است، اظهار داشت: فکر مي کنم ما در يکي از پيچيده ترين گروه هاي جام ملت ها حضور داريم. شايد بهتر باشد بگويم پرتغال در گروه مرگ واقع شده است. از اين رو هدف اصلي ما در اين مقطع ، بايد گذر از مرحله اول اين رقابت ها باشد.

وي ادامه داد: خيلي ها مي گويند پرتغال مدعي قهرماني است. اما من به تيم کشورم به چشم يک مدعي نمينگرم.