به نقل از سايت کنفدراسيون فوتبال آسيا، وحيد شمسايي، کاپيتان تيم ملي فوتسال ايران در ماه نوامبر که ايران در رقابتهاي جامجهاني تايلند به ميدان خواهد رفت، 38 ساله خواهد شد، اما با وجود کسب عناوين متعدد هنوز هم تشنه پيروزي است.
اسطوره فوتسال ايران که پس از غيبت در رقابتهاي ازبکستان 2010 کاپيتاني تيمش را در رقابتهاي قهرماني آسيا در امارات بر عهده دارد، فعلا به آويختن کفشهايش فکر نميکند.

وي در گفتوگو با سايت کنفدراسيون فوتبال آسيا در اين باره اظهار داشت: اگر آماده باشم، انتخاب شوم و بازي کردن را در همين سطح ادامه دهم، نيازي نيست که کنارهگيري کنم زيرا ميخواهم تا جايي کهميتوانم براي کشورم در آينده افتخارآفريني کنم.

شمسايي در ترکيب تيم ملي ايران در رقابتهاي 2010 حاضر نبود و پس از ارائه عملکردي عالي در تيم صنايع گيتيپسند ايران بار ديگر به ترکيب تيم ملي بازگشت.

وي خاطرنشان کرد: براي ما ايرانيها، رقابتهاي قهرماني فوتسال آسيا افتخار بزرگي است که بايد به دست آوريم. قهرماني در آسيا براي ما عادت شده و نميخواهيم ترک عادت کنيم. تمرينات بسيار سختي را پشت سر گذاشتم تا همان طور که توانستم در تيم باشگاهي خوب بازي کنم و به تيم ملي دعوت شوم، در رقابتهاي بينالمللي نيز با آمادگي بالا شرکت کنم.

شمسايي ماه آينده در رقابتهاي قهرماني باشگاههاي آسيا نيز به ميدان ميرود. گيتي پسند که قهرماني در ليگ ايران را به دست آورده است، نماينده ايران در اين مسابقات است.

کاپيتان تيم ملي فوتسال ايران گفت: بله من به تيم کمک کردم تا قهرمان شود اما قراردادم با اين گيتيپسند به پايان رسيده؛ اگر آنها بخواهند خوشحال ميشوم که براي اين تيم در جام باشگاههاي آسيا بازي کنم. اين افتخاري براي من است که رقابتهاي قارهاي فوتسال به ميدان بروم.