هافبک کهنه کار چلسي بر اين باور است که قهرماني آبيهاي لندن در ليگ قهرمانان اروپا به موفقيت انگليس در يورو 2012 کمک خواهد کرد.


به نقل از ساکروي، فرانک لمپارد در حالي که هنوز هم از قهرماني در ليگ قهرمانان اروپا خوشحال است، به همراه ساير همتيميهايش اشلي کول، جان تري و گري کيهيل به کمپ تيم ملي انگليس پيوسته است.

لمپارد در اين مورد گفت: اميدواري بسياري دارم که قهرماني چلسي در ليگ قهرمانان بتواند به توفيق انگليس در يورو 2012 کمک کند. همه ما بايد تلاش کرده تا به جنبههاي مثبت اين موضوع نگاه کنيم. بايد با روحيه بهتري به ترکيب تيم ملي وارد شويم و به همه بگوئيم که ما در اين فصل جامي معتبر را بدست آوردهايم. احتمال قهرماني ما در ليگ قهرمانان بسيار کم بود و آن را در حالتي نابرابر بدست آورديم. اکنون در تيم ملي انگليس نيز چنين شرايطي حاکم است. مدت زمان زيادي است که تيم ملي در هيچ جامي موفق نبوده، درست همانند چلسي که پس از سالها تلاش توانست فصل جاري به موفقيت برسد. اميدوارم قهرماني چلسي به تيم ملي فوتبال انگليس کمک کند تا در يورو موفق باشد.