به گزارش خبرگزاري اسپانيا، مسئولان آرسنال اميدوار هستند باشگاه رئال در مورد فروش خوسيلو موافقت کند. اين بازيکن 22 ساله در حال حاضر در تيم کاستيون بازي مي کند و در دو سال اخير درخشش خوبي داشته است.

وي همچنين در چند بازي براي رئال مادريد بازي کرده و بحث انتقال او به تيم اصلي وجود داشته است.