اين مهاجم 21 ساله با وجود تواناييهاي فراواني که در زمين دارد در دعواهاي بيشماري حضور داشته و بارها جنجالساز شده.

اين مهاجم منچسترسيتي در گفتگو با فرانس فوتبال ميگويد مشکل در او نيست، بلکه در افرادي است که به نظرش او را درک نميکنند: «من انسان متفاوتي هستم. اگر فردي مانند من پيدا کرديد، شام مهمانتان ميکنم!

چون انسانهاي کمي با اين ميزان استعداد وجود دارند که بتوانند درباره من قضاوت کنند. استعدادي که خدا به من داده زيبا و باشکوه است، اما سخت بتوان آن را کنترل کرد چون همواره با افرادي روبرو ميشوم که آماده قضاوت درباره من هستند.

اين آسان نيست، اما مشکل بزرگي هم نيست. آنهايي که من را درک نميکنند براي من جذابيتي ندارند.»

بالوتلي در ليست نهايي تيم ملي ايتاليا براي يورو 2012 قرار دارد.