ظاهرا تغييرات در كادر فني پرسپوليس گستردهتر از آن است كه تصورش را ميكرديم.
گفته ميشود انور لوگوشيچ مربي دروازهبانهاي پرسپوليس كه با نظر دنيزلي به جمع سرخها پيوست فصل آينده با وجود ماندن دنيزلي از اين تيم ميرود.گفته ميشود مقصد بعدي انور، تيم الوحده امارات است، تيمي كه برانكو ايوانكوويچ سرمربي سابق تيم ملي هدايت آن را برعهده دارد.
برانكو كه بعد از رها كردن سرمربيگري الاتفاق عربستان، هدايت الوحده امارات را برعهده گرفته رابطه خوبي با انور دارد و ميخواهد از او در تيمش استفاده كند.
ظاهرا لوگوشيچ از تيمهاي چيني هم پيشنهاد داشته اما ميخواهد به امارات برود.