ويکتور هرمانس پس از پيروزي 5 بر4 بر ايران گفت: به قدرت فوتبال ايران احترام مي گذارم اين تيم به غير از ما براي کسان ديگر هم خوب بود. اين بازي شروع خوبي براي ما بود و بايد همواره اينگونه باشيم.اين موفقيت را زمينهاي براي پيروزيهاي بعدي قرار ميدهيم و تلاش ميکنيم اين روند را ادامه دهيم.


وي ادامه داد: ايران تيم بزرگي است و ما تيم بزرگي را شکست داديم. دروازهبان من 17 ساله است و خودش را خيلي خوب کنترل کرد هنگامي که بازيکنان نيمکت نشين از من مي پرسيدند که ميتوانيم ايران را ببريم به آنها ميگفتم نگران نباشيد. توانايي شکست ايران را داريم.

هرمانس خاطرنشان کرد: تيم ما خيلي رشد کرده و در تمام زمينهها خوب بوديم امروز 6دقيقه خودمان نبوديم و در آن مدت کار از دستمان در رفت. سه موقعيت مسلم داشتيم و ميتوانستيم بيش از 5 گل بزنيم.

سرمربي تيم تايلند گفت: روز گذشته هم گفته بودم مقابل ايران تمرين بازي فينال را انجام ميدهيم. سيستم بازي ايران را ميشناختيم و ميدانستيم با تيم قدرتمندي بازي داريم ولي بازيکنان ما بهتر از حريف کار کردند.

هرمانس که مدتي در فوتسال ايران حضور داشت در پاسخ به اين سؤال که به عنوان استاد، شاگردتان را شکست و به او درس داديد با خنده گفت: شايد اينگونه باشد اما از اين بابت شاد و خوشحال نيستم.

وي تصريح کرد: جام جهاني براي ما مسابقات مهمتري است و خوشحالم که در آن رقابتها حاضر هستيم. حضور در مرحله اول فقط مدنظر من نيست و ميخواهيم به مراحل بالاتر راه يابيم. مي توانيم به اين هدف برسيم به شرط آنکه بازيکنانم با قلبشان بازي کنند همانگونه که امروز با قلبشان بازي کردند و ايران را شکست دادند.

هرمانس در پاسخ به اين سوال که اگر شمس امروز سرمربي تيم ملي ايران بود باز هم موفق به کسب پيروزي ميشد اظهار داشت: شمس و صانعي هر دو از دوستان بنده هستند و من نميتوانم به اين سؤال پاسخ دهم.