اين مربي 60 ساله که مورد توجه باشگاه هاي وست بروم و فيورنتينا نيز قرار داشت، با قراردادي دو ساله به اين باشگاه دسته دومي پيوست؛ گفته مي شود در صورت توافق دو طرف، قرارداد رانيري براي سال سوم تمديد خواهد شد.

در بيانيه اي که توسط باشگاه موناکو منتشر شد، آمده است:" باشگاه موناکو اعلام مي کند که کلوديو رانيري به عنوان سرمربي جديد اين باشگاه منصوب شده است.اين انتصاب بعد از تلاش شبانه روزي مديران باشگاه انجام شد و در نهايت رانيري خود را به عنوان بهترين گزينه مطرح کرد. او يکي از بهترين مربيان اروپاست که مي تواند تجارب ارزشمندش را به موناکو بياورد."رانيري در باشگاه فرانسوي جانشين مارکو سيمونه مي شود که تيم موناکو را در اين فصل در رقابت هاي دسته دوم به رتبه هشتم رساند؛ اين در حالي است که او تيم را در قعر جدول تحويل گرفت.