براساس حکم دادگاه قانون اساسي اسپانيا، تيم ملي کاتالونيا مي تواند در رقابت هاي بين المللي حضور داشته باشد؛ البته از در صورتي که تيم ملي اسپانيا در آن رقابت ها شرکت نکرده باشد.

پارلمان کاتالونيا 10 سال قبل براساس يک بند از قانون اساسي اعلام کرد تيم هاي اين ايالت مي توانند در رقابت هاي بين المللي حضور پيدا کنند.

اين حکم از طرف دولت اسپانيا با مخالفت روبرو شد اما دادگاه قانون اساسي به نفع کاتالان ها راي داد.

با اين وجود در اين حکم آمده که کاتالونيا تنها مي تواند در رقابت هايي حضور داشته باشد که فدراسيون هاي اسپانيايي در آن حضور ندارند و حضور اين تيم موجب اخلال در عملکرد و کاهش قدرت تيم هاي اسپانيايي در رقابت ها نشود.

به اين ترتيب همچنان تيم ملي فوتبال کاتالونيا نمي تواند در رقابت هاي جام جهاني و يورو شرکت کند.

کاتالونيا از سال 1904 داراي تيم ملي است و در حال حاضر يوهان کرويف، اسطوره باشگاه بارسا، هدايت آن را برعهده دارد. آخرين ديدار آنها دسامبر گذشته مقابل تيم ملي تونس با تساوي 0-0 به پايان رسيد.