مهرداد اولادي و هادي نوروزي بازيکنان مصدوم پرسپوليس به ديدار اين تيم مقابل استقلال تهران خواهند رسيد.

مهرداد اولاد و هادي نوروزي دو مهاجم مصدوم تيم فوتبال پرسوليس به گفته حميد استيلي به ديدار اين تيم در تاريخ 25 شهريور مقابل استقلال تهران خواهند رسيد.
پيش از اين گفته مي شد اين دو بازيکن به ديدار مقابل استقلال نخواهند رسيد و وضعيت آنها براي ادامه فصل نا معلوم بود که با تلاش پزشکان تيم آنها آماده حضور در اين ديدار خواهند بود.
مهرداد اولادي و هادي نوروزي مهاجمين تيم فوتبال پرسپوليس تهران هر دو با مصدوميت از ناحيه پا روبه رو هستند.