روز گذشته روزنامه اسپورت اسپانيا عنوان کرد تيم معروف شهر پاريس براي جذب وين روني بودجه 120 ميليون پوندي(184.7 ميليون يورو) در تابستان سال جاري اختصاص داده است.

پس از اين گزارش چند نشريه مطرح و معتبر فرانسه همچون اکيپ و فرانس فوتبال و در انگليس، گاردين و ديلي ميرر اين خبر را تاييد کردند.

مطابق اين گزارش ها، گلزن 27 ساله يونايتد ها که فصل موفقي را پشت سر نگذاشت ، در رده نخست فهرست بازيکنان مورد علاقه پاريسي ها جهت خريد در تابستان سال جاري است.

پس از انتشار اين خبر هيچ مقام شياطين سرخ اولدترافورد از جمله سر آلکس فرگوسن سرمربي يونايتدها و مسئول نقل و انتقال ها واکنشي برابر اين رقم بسيار وسوسه کننده نداشته است.