با توجه به جدايي قريب الوقوع مولوت اردينک، باشگاه پاريسي به دنبال به خدمت گرفتن يک مهاجم جديد است.
لئوناردو، مدیر ورزشی پاری سن ژرمن، تایید کرد که با توجه به جدایی قریب الوقوع مولوت اردینک، این باشگاه به دنبال به خدمت گرفتن یک مهاجم جدید است.

این مهاجم ترک پیشنهادی 8 میلیون یورویی از رن دارد و پیش از این، مورد توجه نیوکاسل نیز قرار گرفته بود و اکنون لئوناردو تایید کرد که در صورت جدایی این مهاجم 24 ساله، نیاز به به یک مهاجم جدید خواهند داشت.

او در گفتگو با نشریه اکیپ گفت:" ما به دنبال یک مهاجم هستیم. این احتمال وجود دارد که مولوت به رن برود و ما باید جانشینی برای او پیدا کنیم.

مولوت تنها در صورتی خواهد رفت که ما بازیکنی در سطح او پیدا کنیم. اگر نتوانیم جایگزینی پیدا کنیم، او اینجا خواهد ماند."