پس از امضای این قرارداد شرکت جنرال موتورز ابراز امیدواری کرده بتواند با 659 میلیون هوادار این باشگاه در سراسر دنیا ارتباط خوبی برقرار کرده و برند خود را نیز در دنیا شناختهتر کند.
پل ادواردز، مدیر اجرایی شرکت جنرال موتورز در این مورد گفت: اگر هدف ما این است که شورلت به یک برند بینالمللی تبدیل شود، باید از ورزش فوتبال که بزرگترین ورزش در دنیا است استفاده کنیم. به نظر ما منچستریونایتد در این ورزش یک سر و گردن بالاتر از سایر تیمها در زمینه ارزش برند و فوتبال خود است.