هفته پنجم پرتماشاگرترين هفته ليگ يازدهم بود.
هفته پنجم لیگ برتر هم پر گل ترین هفته لیگ یازدهم بود و هم پرتماشاگرترین هفته! در این هفته و طی 9 بازی انجام شده، 151 هزار نفر در ورزشگاهها حاضر شدند که نسبت به هفته قبل 8 هزار نفر افزایش داشت و میانگین تماشاگر نیز با رسیدن به 16700 نفر، نسبت به هفته قبل 900 نفری افزایش داشت. پرتماشاگرترین بازی این هفته دیدار پرسپولیس و نفت آبادان با حدود 65 هزار تماشاگر بود و بازی راه آهن و مس سرچشمه نیز با هزار نفر کم تماشاگرترین بازی هفته بود. داربی تبریز نیز بر خلاف انتظار بیشتر از 50 هزار نفر تماشاگر نداشت، در حالیکه انتظار می رفت رکورد تماشاگر در این بازی شکسته شود.