برچسب:, , , , , ,

گزارش تصویری از تمرین دوشنبه 6 اردیبهشت پرسپولیس

پرسپولیس اف سی : تمرین دوشنبه 6 اردیبهشت پرسپولیس به روایت تصویر …