برچسب:, ,

هیچ وقت رفتار و عقاید مایلی‌کهن را دوست نداشتم و هنوز هم ندارم اما …

پرسپولیس اف سی: محمد مایلی کهن روز گذشته از اتفاق هولناکی پرده برداشت، ظاهرا او سال ها پیش سبب...