برچسب:

گزارش تمرین پرسپولیس

پرسپولیسی‌ها که اردوی پیش بازی خود را در هتل المپیک برگزار کردند، تمرین سبکی را در محوطه این...