برچسب:, , ,

0dc429ef-574a-48e0-917b-f082f29e91c3-cb

سوژه روز: حفظ آبرو با برند آل اشپورت!

فدراسیون که در حال حاضر با هیچ شرکتی قرارداد ندارد، برای سرپوش گذاشتن روی ماجرا برند آل...

cb0b8a41-04cf-445d-8512-d59f2084e166-cb

لباس‌های تیم ملی را از منیریه می‌خرند و مارک آل‌اشپورت می‌زنند

لباس‌های تیم ملی را از منیریه می‌خرند و مارک آل‌اشپورت می‌زنند