برچسب:, , ,

166e80d8-3d34-4aa5-b3da-701578da71af-cb

آشنایی با بازیکنان ارزان ولی ارزشمند/ پیدا کردن چاه نفت

پرسپولیس اف سی: مربیان همیشه بیشترین حساب را روی بازیکنان سرشناس خود باز می کنند. بازیکنان...