برچسب:, , ,

دوباره استقلال دوباره جعل و تقلب ! | حذف نام مهدی رحمتی از نظرسنجی به خاطر خرابکاری

پرسپولیس اف سی :در نظرسنجی یکی از خبرگزاری ها اتفاقات عجیبی رخ داد که به حذف این نظرسنحی منجر...