برچسب:, , ,

001[24]

نشست هیأت مدیره پرسپولیس با حضور همه اعضا برگزار شد

نشست هیأت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس امروز با حضور همه اعضا برگزار شد.