برچسب:, , ,

IMG_20160313_213631_433.jpg

ستاره پرسپولیس در لباس تیم ملی آلمان !

پرسپولیس اف سی : خرید پیراهن تیم های بزرگ جهان در دهه 60 و 70 بین همه رواج داشت؛ از جمله...