برچسب:, ,

JamNewsImage11172932

برای مقابله با سرعت مهاجمان ذوب/ماریچ به ترکیب اصلی پرسپولیس برمی‌گردد؟

پرسپولیس اف سی: بعد از پایان دربی و حضور علیرضا نورمحمدی به عنوان بازیکن باتجربه این تیم به...