برچسب:

faf62bd2-1a63-400d-96d1-e7973decdbf3

خوردبین: اگر بلای آسمانی نیاید، امتیازات این بازی برای ما است

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس گفت: نمی‌دانم چرا کارت قرمز صادقی پس گرفته نشد. اگر بلای آسمانی...