برچسب:

farhangnews_147923-427042-1442907713

برانکو: از پرسپولیس می‌ترسند که از رویاهایمان انتقاد می‌کنند

برانکو: از پرسپولیس می‌ترسند که از رویاهایمان انتقاد می‌کنند/اگر داوری‌های استقلال برعکس...