برچسب:

01074764

باقری؛ 20 ساله یا 42 ساله؟ کریم باقری امروز پا به پای سایر بازیکنان پرسپولیس تمرین کرد و نکته...