برچسب:

47992714_42402865accad

گزارش تمرین پرسپولیس امروز سه شنبه 26آبان1394

پرسپولیس اف سی : سرمربی پرسپولیس قبل از آغاز تمرین تیمش به تماشای دیدار گوام – ایران...