احتمال لغو بازی ایران و سوریه در صورت تایید داور

پرسپولیس اف سی: در صورت تشخیص داور ممکن است دیدار ایران و سوریه لغو شود.

علی الصباح داور مسابقه در حال بررسی شرایط زمین و وضعیت آب و هواست و در صورتیکه تشخیص بدهد که در این وضعیت نمی‌توان بازی را برگزار کرد دیدار ایران و سوریه لغو می‌شود و طبق قانون این مسابقه باید 24 ساعت دیگر برگزار شود.
دیدگاهتان را بنویسید