برگزاری جلسه کاشانی و طاهری به خاطر نورمحمدی

پرسپولیس اف سی: رئیس هیات مدیره و سرپرست باشگاه پرسپولیس امروز به منظور بررسی آنچه در بازی با صبا روی داد با یکدیگر تشکیل جلسه دادند.

علی اکبر طاهری و جعفر کاشانی امروز در نشستی که با یکدیگر داشتند به بررسی مسائل پیش آمده در بازی با صبا پرداختند. البته در این نشست پیرامون موارد گوناگون دیگری بحث و بررسی صورت گرفت که از جمله آنها باید به مسائل مالی و پاره ای مشکلات حقوقی پیش آمده برای باشگاه از سوی طلبکاران اشاره کرد.

در این میان یکی از موارد طرح شده مربوط به رضا نورمحمدی کاپیتان این تیم است که در بازی با صبای قم در درگیری لفظی با قاسم دهنوی الفاظی به کار برد که با توجه به لب خوانی از روی تصاویر تلویزیونی برای این بازیکن مشکل ساز شده است.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در این ارتباط با یکدیگر همفکری داشتند و گفته می شود مشاوره های حقوقی هم گرفتند. اینکه تصمیم آنها چه خواهد بود معلوم نیست. باید دید باشگاه به این منظور تشکیل کمیته انضباطی خواهد داد یا اینکه نشست امروز به نوعی در حکم تشکیل چنین کمیته ای بود.

در حال حاضر نگرانی باشگاه به دو موضوع معطوف شده است: یکی تبعات معنوی و فرهنگی این اتفاق برای باشگاه و دیگری لطمات فنی به تیم در صورت تشدید محرومیت این بازیکن.
دیدگاهتان را بنویسید