بنگر و تخت خالی کاپیتان

پرسپولیس اف سی: محسن بنگر در اردوی پیش از بازی صبا یک اتاق دو تخته مستقر شد و روی یکی از تخت ها عکسی از هادی نوروزی گذاشت و آن را گلباران کرد.  بنگر در این باره نوشت:

«هم اتاقی آسوده بخواب. دیگه امشب باورم شد که دیگه نیستی ولی یادت هست از اون بالا واسه ما دعا کن که بتونیم شادت کنیم تا امانتیت بزرگ شه جاتو بگیره. این آخر پستم برای داداش هادی بود.» 
پاسخی بگذارید