جلسه مهم پرسپولیسی ها با موضوع لباس

پرسپولیس اف سی: سرپرست باشگاه پرسپولیس فردا درباره لباس های این تیم جلسه ای را برگزار می کند.

علی اکبر طاهری که بخاطر برخی اخبار درباره لباس های این تیم که گفته می شود در فرودگاه امام خمینی(ره) ضبط شده است ناراحت است درباره این موضوع جلسه ای را برگزار خواهد کرد.

وی در تماس با محمد ترکاشوند معاونت اقتصادی باشگاه درباره این موضوع گفت و گویی را انجام داد و قرار است  فردا ترکاشوند از دوبی به ایران بر گردد و اواسط در جلسه ای با طاهری درباره این موضوع به گفت و گو بنشینند.

پرسپولیسی ها قصد دارند این موضوع را از طریق قانونی پیگیری و از منبع خبر شکایت کنند.

ترکاشوند معاون اقتصادی باشگاه پرسپولیس این خبر را اعلام کرد.
دیدگاهتان را بنویسید