جواب مثبت “محسن بنگر” به مدیرعامل خونه به خونه بابل

پرسپولیس اف سی: حسن زاده، مدیرعامل خونه به خونه بابل از محسن بنگر قول گرفت طی روزهای آینده، دیداری دوستانه با حضور مدافع پرسپولیس و چند تن از دوستان هادی در بابل برگزار کنند.

حسن زاده، مدیرعامل خونه به خونه بابل از محسن بنگر قول گرفت طی روزهای آینده، دیداری دوستانه با حضور مدافع پرسپولیس و چند تن از دوستان هادی در بابل برگزار کنند.

حسن زاده در صدد است عواید حاصل از این دیدار دوستانه را به خانواده نوروزی پرداخت کند.

بنگر با این خواسته حسن زاده موافقت کرده و طی چند روز آینده که لیگ و تمرینات تیم ها تعطیل است، این دیدار برگزار خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید