رضاییان هنوز مجوز بازی ندارد!

پرسپولیس اف سی:باشگاه پرسپولیس فقط امروز را فرصت دارد تا قرارداد جدید مدافع خود را به ثبت برساند.

رامین رضاییان در روزهای گذشته قرارداد جدید خود با پرسپولیس را به امضا رسانده است. قراردادی دو ساله که دو طرف شاید با توجه به تجربه قبلی از انتشار خبر آن امتناع کردند. بار قبل پس از آنکه خبر عقد قرارداد جدید منتشر شد مواضع رضاییان تغیر یافت و در نهایت کار به جایی رسید که طاهری آن قرارداد را پاره کرد.

قرارداد جدید دو ساله عنوان می شود و گویا آن طور که شنیده می شود شرط اجرایی شدن آن قرار گرفتن نام رضاییان در فهرست ۱۸ نفره خواهد بود. باشگاه در این ارتباط موضعی اتخاذ نکرده است اما امروز آخرین مهلت برای ثبت این قرارداد در سازمان لیگ خواهد بود.

در همین رابطه با کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ تماس گرفتیم. سلیمانی، دبیر کمیته نقل و انتقالات در این باره گفت: هنوز از باشگاه پرسپولیس فردی برای ثبت قرارداد رضاییان به ما مراجعه نکرده است. قرارداد قبلی فسخ شده و اعتباری از نظر ما ندارد. اگر این قرارداد ثبت نشود، رضاییان نمی تواند برای پرسپولیس بازی کند.
دیدگاهتان را بنویسید