ساخت مستند اشتباهات داوری به کارگردانی باشگاه پرسپولیس!

پرسپولیس اف سی:فیلم مستند اشتباهات داوری به کارگردانی باشگاه پرسپولیس در دست تهیه است.

باشگاه پرسپولیس که اخیرا به سبب اشتباهات داوری از رقابت های جام حذفی کنار رفت بیم آن را دارد که در آینده نزدیک بار دیگر قربانی این اشتباهات شود. باشگاه بر همین اساس اقدام به تهیه فیلمی از مجموعه اشتباهات داوری علیه پرسپولیس از فصل گذشته تاکنون شده است.

با توجه به فروکش کردن انتقادها نسبت به داوران پرسپولیسی ها قصد دارند این فیلم را آماده کرده و در اختیار داشته باشند تا چنانچه در آینده اشتباهات داوری علیه آنها  ادامه پیدا کرد ضمن آماده بودن مستندات شان حتی نسبت به پخش آن اقدام کند.
دیدگاهتان را بنویسید