عمو موسی و خاطره ای از کاپیتان

پرسپولیس اف سی: حاج موسی سلامت هوادار جانباز پرسپولیس در اینستاگرام از خاطراتش با هادی نوروزی کاپیتان فقید پرسپولیس گفت:

اخرین خاطرات جام حذفی با ملوان، من همیشه در جایگاه نزدیک آقا هادی بودم وقتی آقا هادی تعویض شد عکس شهدا از دستم به زمین افتاد آقا هادی با این که کفشاش رو دراودره بود و درد  هم داشت با جوراب و بدون کفش فورا به سمت من آمد و منو بوسید و عکس رو بمن داد هوادارن در این لحظه شروع به تشویقش کردند و هادی هادی میگفتند

آقا هادی براشون دست تکون میداد فقط خدا میدونه چقد از این که اقا هادی منو بوسید به خودم میبالم و خوشحالم این خاطرات و انتشار بدید من خالی بندی بلد نیستم میتونید از آقا داود کاشانی و حاج عباس اسماعیل بیگی عزیز بپرسید
دیدگاهتان را بنویسید