هادی هست…

پرسپولیس اف سی: 24مهرماه 94 – 18:24 – به یاد شماره 24- بازیکنان مشکی پوش پرسپولیس در یک صف وارد زمین مسابقه میشوند . با چهره هایی که غم دارد و چشم هایی که مصمم است…

بازوبند کاپیتانی اما ، این بار بر بازوی هانی بسته شده که پیشاپیش بقیه پا جای پای پدرش می گذارد.. .

هادی24 که به زیبایی درجایگاه تماشاچیان نقش میبندد ، C24 روی مچ بندها ، هـادی که در عین نبودن،خیلی هـست و بازیگوشی و خنده های هانی که شاید پدرش را اینجا میبیند یا حس میکند…

 این حال و هوای اولین بازی پرسپولیس بدون حضور هـادی نوروزی بود . بغض و اشک بازیکنان در حلقه ی اتحاد و هم قسم شدنشان ، یک دنیا حرف و نشانه داشت … .

عزمی که جزم شد ، انگیزه ای که شاید متفاوت تر و بیشتر از همیشه بود و دل هایی که یکی شد برای رضایت کـاپیتـان ابـدی.. .

پرسپولیس درمصاف با صبا ، غرق در داغ هـادی بود …

داغی که حتی از قلب ها ، سکوها و نیمکتی که هانی را داشت به بازیکنان منتقل میشد و ساق هایشان را به حرکت درمی آورد . بازی تب داری بود ؛ تب گل زدن و گل نخوردن و سنگ تمام گذاشتن برای هـادی… 

می گویند خواستن ، توانستن است اما گاهی انقدر میخواهی ، که لبریز میشوی و سر میروی …

عطش پیروزی ، دقت ، صبر و تمرکز را تا حدی از شاگردان برانکو گرفته بود.. .

درپایان گرچه نتیجه تساوی بود و یک امتیاز ، اما بی شک هـادی به این بازیکنان ، هواداران و پسرش هانی افتخار میکند و امیدوار است . همیشه دعایش پشت پرسپولیس محبوبش هست …

او که حالا کـاپیتـان بهشت است…

‘زهرا حامدی نیا
دیدگاهتان را بنویسید