هجوم تماشاگران اهل دود آبی برای تصاحب وسیله آتش زا| هوادار فندکی پدیده جدید فوتبال ایران!

 

پرسپولیس اف سی : این فیلم از هجوم تماشاگران استقلال برای به دست آوردن فندک های مجانی از حاشیه مسابقه دیروز استقلال و راه آهن شکار شده است:

فندک از جمله اقلامی است که ورود آن به ورزشگاه ممنوع است و در بازرسی های بدنی از تماشاگران پیش از ورود به ورزشگاه گرفته می شود و معمولا پیش از مسابقات فوتبال کوهی از فندک و اشیای ضبط شده پشت درها درست می شود اما مشخص نیست در حاشیه مسابقه استقلال چه اتفاقی افتاده که تماشاگران به این اشیای مکشوف دست پیدا کرده و این چنین برای تصاحب آن هجوم می آورند:

 
دیدگاهتان را بنویسید