کری هانی برای هادی:پاشو کبابتو بده!

پرسپولیس اف سی:پسر کاپیتان مرحوم پرسپولیس که هوادار بارسا است برای پدر رئالی اش کری سوزناکی خوانده است.

هانی نوروزی که طرفدار بارسلوناست و در ال کلاسیکوهای قبلی با پدرش کری می خواند، حالا در صفحه اجتماعی خود این جشن را با پدر رئالی شریک شده و نوشته:

«بابایی شرمنده شرط رو باختی، پاشو کبابتو بده…»

 
دیدگاهتان را بنویسید