گزارش تصویری: آخرین تمرین پرسپولیس پیش از بازی صبا

پرسپولیس اف سی: مجموعه عکس های تمرین امروز  پنجشنبه 23 مهر پرسپولیس  در ورزشگاه درفشی فر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* سایت باشگاه پرسپولیس
پاسخی بگذارید