گزارش تصویری: آرام گرفتن کاپیتان نوروزی در خانه ابدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* سایت باشگاه پرسپولیس

* سایت باشگاه پرسپولیس
دیدگاهتان را بنویسید