گزارش تصویری: اولین تمرین پرسپولیس در کیش

پرسپولیس اف سی: تصاویر اولین تمرین پرسپولیس در کیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* سایت باشگاه پرسپولیس
دیدگاهتان را بنویسید