گزارش تصویری: تمرین دوشنبه 20 مهر پرسپولیس

 

پرسپولیس اف سی: مجموعه عکس های تمرین امروز دوشنبه 20 مهر پرسپولیس  در ورزشگاه درفشی فر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
پاسخی بگذارید