گزارش تصویری: تمرین دوشنبه 7 دی پرسپولیس در مجموعه آزادی

 پرسپولیس اف سی : مجموعه عکس های تمرین امروز دوشنبه 7 دی پرسپولیس در زمین شماره دو آزادی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* سایت باشگاه پرسپولیس
دیدگاهتان را بنویسید