گزارش تصویری: تمرین سه شنبه 21 مهر پرسپولیس

پرسپولیس اف سی: مجموعه عکس های تمرین امروز سه شنبه 21 مهر پرسپولیس  در ورزشگاه درفشی فر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* سایت باشگاه پرسپولیس
دیدگاهتان را بنویسید